Menu

Eläinten kouluttamisen ja käsittelyn ammattilaiseksi

0 Comments


 

Eläimiin liittyviä koulutuksia on monenlaisia Suomessa ja koulutusmuotoihin voi tutustua niihin hakiessaan suoraan oppilaitoksiin yhteyttä ottamalla. Moni eläinrakas tai eläinten parissa työskentelemisestä kiinnostunut voi valita monipuolisista koulutusvaihtoehdoista, mitä haluaa lähteä opiskelemaan. Opiskelun peruskoulutusta on esimerkiksi eläintenhoitajan ammattitutkinto, joka voi antaa valmiudet yleiseen eläinten käsittelyyn ja ammattimaiseen hoitoon tai vaikkapa eläinkaupassa työskentelemiseen.

Oppimiskokonaisuuksissa on mahdollista opiskella eri eläinten kouluttamisen perusteita ja yleisimpiä koulutuksia ovat hevostaitoon ja käsittelyyn liittyvät koulutukset sekä erilaiset koirien käsittelyn ja kouluttamisen koulutusohjelmat. Suomessa on valtava määrä koiria väestömäärään nähden, joten moni opiskelija voi työllistyä alalle. Vaihtoehtoisia koulutuksia koirien hoitamista ja kouluttamista varten on ympäri maata ja osa niistä on lyhytmuotoisia kursseja, kun taas toiset valmistavat ammatteihin ja saattavat kestää useita vuosia.

Eläimiin liittyvän peruskoulutuksen lisäksi moni ammatin saanut hakeutuu kuitenkin vielä yksityisempään koulutukseen, joka mahdollistaa jollakin tietyllä sektorilla työskentelyyn ja antaa paremmat valmiudet eläinten kanssa työskentelemisestä ja niiden kouluttamisesta. Monipuolisempi ja yksityiskohtaisempi koulutus keskittyy esimerkiksi eläinten oppimispsykologian perusteisiin, jonka avulla opitaan ymmärtämään eläinten ajatusmallia, laumakäyttäytymistä tai toimintatapojen syitä. Merkityksellistä tällaisessa koulutuksessa on, mistä eläimestä on kyse. Esimerkiksi koulutus hevosten parissa aloitetaan siitä lähtökohdasta, että hevonen on pakeneva laumaeläin, joka toimii luonnonvaraisesti tietyllä tavalla, kun taas koira on perusluonteeltaan saalistaja, joka taas luonnossa toimii aivan toisella tavalla.

Ongelmakoirakouluttajan tutkintoa opiskellessa moni alkaa paremmin ymmärtää koiran käyttäytymisen syitä ja useassa tapauksessa koiran kouluttamisen lisäksi koulutettava(na saattaa olla ennemmin koiran omistaja, joka ei välttämättä ole osannut kouluttaa lemmikkiään tottelemaan normaaleja käskyjä tai ei ole koskaan oppinut ymmärtämään perustavaa laatua olevia seikkoja lemmikkieläimestään. Pääasiassa ongelmakoirien kouluttaja keskittyy eläimeen, mutta usein merkittävässä osassa on omistajan tiedottaminen ja opettaminen oikeaan suuntaan. Alan ammattilaiseksi opiskellessa saadaan perusteet tehdä ongelmallisesta koirasta yksityistalouteen sopiva koira ja varmistaa eläinten hyvinvointi sekä ihmisten turvallisuus.

Eläinten käsitte
lytaitoa vaativaa koulutusta voidaan lähteä myös opiskelemaan esimerkiksi eläinten trimmaajaksi valmistavaan tutkintoon. Sen avulla opiskelija valmistuu hoitamaan ja käsittelemään erilaisten eläinten turkkeja keskittyen pääasiassa koirien ja kissojen turkkien hoitamiseen ja siistimiseen. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin rotuihin, joiden turkin hoitamisen edellytykset ovat hyvin erilaisia ja olennaisessa osassa on eläinten käsittely rauhallisin ja varmoin ottein, jotta monelle eläimelle epämiellyttävät toimenpiteet saadaan turvallisesti tehtyä valmiiksi.

Monenlaiset koulutuskokonaisuudet mahdollistavat eläinten kouluttamisen tai hoitamisen ammattilaiseksi tulemisen, mutta useimmissa koulutuksissa valitaan opiskelijoiksi vain sellaisia henkilöitä, joilla on vahva harrastetausta kyseisistä eläimistä, mahdollisesti jo työkokemusta tai valmiudet työskennellä itsenäisenä yrittäjänä opiskeltavalla alalla.

vw-education-lite