Menu

Hoidetaan eläinkoulutuskeskuksen crm kuntoon

0 Comments


Tyytyväiset asiakkaat ovat eläinkoulutuskeskuksen kunnia-asia! Tästä syystä eläinkoulutuskeskuksen onkin erittäin tärkeää tietää ja tiedostaa asiakkaidensa toiveet ja tarpeet. Laadukas crm-järjestelmä on tässä tehtävässä arvokas apuväline. Ellet vielä tiedä, mitä crm tarkoittaa ja kuinka se voi auttaa eläinkoulutuskeskuksen asiakastyytyväisyyden takaamisessa, lue artikkelimme ja pureudu aiheeseen pähkinänkuoressa!

Crm tutuksi

Lyhyesti sanottuna crm tarkoittaa asiakkuudenhallintaa. Lyhenne tulee sanoista Customer Relationship Management ja erilaiset crm-järjestelmät sekä -työkalut on luotu yritysten avuksi turvaamaan näiden asiakkaiden tyytyväisyyttä. Samalla yritykset saavat entistä paremmat valmiudet luoda entistä vahvempia ja pitkäkestoisempia asiakassuhteita.

Kun ollaan tekemisissä ihmisten rakkaiden lemmikkieläinten kanssa, on itsestään selvää, että lemmikkien omistajat on parasta pitää tyytyväisinä. Lemmikkien kouluttamisessa joudutaan toisinaan liikkumaan alueella, jossa on vaarana pahoittaa asiakkaan mieli. Tällainen tilanne voi tulla vastaan vaikkapa sellaisella tilanteessa, jossa lemmikin ongelmakäyttäytyminen johtuu sen omistajan epäjohdonmukaisesta käyttäytymisestä tai suoranaisista koulutusvirheistä. Tällaiset tilanteet vaativat kouluttajilta aivan tietynlaista pelisilmää osata toimia lemmikin parhaaksi omistajaa loukkaamatta.

Asiakkaan ymmärtämisen tärkeys

Kun asiakkaat taustatiedot on kirjattu mahdollisimman selkeästi ja tarkasti koulutuskeskuksen crm-järjestelmään, on kouluttajien ja keskuksen markkinoijien tavallista helpompaa ymmärtää asiakkaansa tarpeita. Toimivat crm-järjestelmä toimivat kuin IT-tuki, jonka avulla koulutuskeskuksen eri toimijoilla on täysi hallinta keskuksen asiakastietoihin. Näin tietojenkäsittely tehostuu ja keskuksen on tavallista helpompaa järjestää esimerkiksi kattavia asiakastutkimuksia. Tutkimusten kautta saadun tiedon avulla koulutuskeskuksen on mahdollista luoda erityisen tehokkaita markkinointi- ja myyntistrategioita sekä kohdentaa markkinointiaan entistä tarkemmin.

Kärjistetysti sanottuna on melko turhaa lähettää vaikkapa koirankoulutusta koskevia markkinointisähköposteja kissatalouteen ja tällaiset viestit saattavat jopa ärsyttää niiden vastaanottajaa. Pahimmassa tapauksessa ne ärsyttävät viestin vastaanottajaa niin paljon, että hän eroaa kokonaan keskuksen postituslistalta. Tällöin myös häntä kenties kiinnostavat kissankoulutukseen liittyvät viestit jäävät häneltä saamatta ja koulutuskeskus menettää potentiaalisen asiakkaan. Koulutuskeskuksen onkin tärkeää analysoida asiakkaitaan tarkkaan, jotta markkinointi osuisi ja uppoaisi mahdollisimman tehokkaasti.

Sujuvan asiakastuen merkitys

Sujuva asiakastuki on koulutuskeskukselle erityisen tärkeä keino erottua joukosta. Asiakas haluaa kokea olevansa asiakaspalvelutilanteissa kuningas ja tulevansa kohdatuksi ja palvelluksi tässä ja nyt. Tehokas crm-järjestelmä auttaa palvelemaan asiakkaita mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti, mikä on tärkeä kilpailuvaltti. Crm tuo koulutuskeskuksen asiakaspalveluun järjestystä ja selkeyttä ja se auttaa automatisoimaan tiettyjä asiakaspalveluun liittyviä prosesseja. Tätä kautta koulutuskeskuksen on helpompaa luoda entistä parempia ja miellyttävämpiä asiakaskokemuksia!

Tiesithän, että tyytyväiset asiakkaat yleensä levittävät pitämistään yrityksistä hyvää palautetta myös muille. Jos siis onnistut palvelemaan asiakkaitasi erityisen hyvin, saat usein samalla ilmaista mainosta, kun asiakas puolestaan mainostaa sinua ystävilleen ja tuttavilleen. Toisaalta sama koskee myös ei-niin-tyytyväisiä asiakkaita, joiden on todettu levittävän epämieluisia kokemuksia jopa tyytyväisiä asiakkaita aktiivisemmin – ja tähän ei yhdelläkään eläinkoulutuskeskuksella ole varaa!

Mistä sujuva crm?

Helpoiten ja näppärimmin sujuva ja ammattimainen crm-järjestelmä löytyy Lime Technologies -nimisen yrityksen kautta. Lime Technologies lupaa hoitaa crm-palvelut pienellä, omintakeisella twistillä. Se kertoo tarjoavansa käyttäjäystävällisen ja visuaalisen crm-järjestelmän, jonka ominaisuuksia on mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Lime Technologies -asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla kaikki eläinkoulutuskeskuksen asiakastiedot löytyvät helposti ja nopeasti yhdestä ja samasta paikasta. Lisäksi crm-järjestelmä on mahdollista integroida koulutuskeskuksen muihin IT-järjestelmiin, mikä sujuvoittaa toimintaa entisestään.

Kun eläinkoulutuskeskuksella on käytössään Lime Technologies -asiakkuudenhallintajärjestelmä, voi koulutuskeskus hallita itse käyttäjiään sekä lisätä taikka poistaa järjestelmästä kenttiä. Työntekijät voivat myös tehdä itse muutoksia järjestelmään ja sen tietoihin. Lime Technologies -yritykseen ja sen tarjoamiin crm-ratkaisuihin on helppo tutustua lähemmin yrityksen kotisivuilla vierailemalla.

vw-education-lite