Menu

Huumekoirat löytävät laittomat salakuljettajat

0 Comments


 

Lentokentillä ja Tullin raja-asemilla on viime vuosikymmenten aikana ollut mahdollista saada kiinni laittomia tuotteita kuljettavia henkilöitä huumekoirien avulla, joilla on hämmästyttävän tarkka hajuaisti. Koirien on mahdollista haistaa jopa 2000 erilaista hajua, joten niiden työ on merkittävä osa laittomien huumausaineiden paljastumista. Huumekoiran koulutus alkaa sen varhaisesta iästä saakka, jolloin se oppii yhtenä ensimmäisistä tehtävistään erottamaan huumeen hajuisen lelun muista ja noutamaan sen tarvittaessa. Tavallisesti huumekoirien koulutus alkaa peruskoulutuksella pienestä pennusta saakka, kun taas varsinainen huumeiden erottaminen ja koulutus työhön alkaa noin kahdeksan kuukauden iässä.

Huumekoira ei koskaan itse päädy kontaktiin huumeiden kanssa niin, että siitä olisi koiralle vaaraa, eikä se etsi koulutettuaan huumeita saadakseen niitä itselleen, vaan tarkan hajuaistinsa perusteella se noudattaa sille määrättyä työtehtävää herkeämättömästi keskittyen.

Huumekoirat koulutetaan tunnistamaan yleensä kymmenisen yleisintä huumetta, jotta suurin osa laittomista salakuljettajista voidaan saada kiinni koirien avulla. Kouutuksen järjestää Suomessa Poliisikoiralaitos ja koulutuksen avulla mahdollistetaan merkittävimpien huumausrikosten julki tuleminen. Kyse on erikoiskoulutuksesta, jolloin koiraa ei koulututa muihin tehtäviin, vaan se jatkaa työssään eläkeikäänsä saakka tavallisesti noin kymmenenvuotiaaksi.

Koiran ja kouluttajan yhteistyö on saumatonta ja jatkuu yhteistyönä koiran koulutusvaiheesta sen eläköitymiseen saakka. Huumekoiran työ on tavallisesti koiralle miellyttävää puuhaa, joka ei stressaa eläintä, vaan aktivoi sitä myönteiseen toimintaan.

vw-education-lite