Menu

Ongelmakoirien kouluttaja pelastaa henkiä

0 Comments


 

Ongelmakoirien koulutusohjelma on mielenkiintoinen opintokokonaisuus, jossa opiskelija oppii käsittelemään erilaisia ongelmallisesti käyttäytyviä koiria. Jotkin koirat ovat saattaneet saada huonon peruskoulutuksen ja omaksuneet vaarallisia tai haitallisia tapoja ollessaan kokemattomien ihmisten kanssa. Esimerkiksi pienet koirat saattavat omaksua hankalia käyttäytymisnormeja, sillä niille pienen kokonsa vuoksi annetaan liikaa periksi ja ne oppivat virheellisesti luulemaan olevansa laumansa pomoja. Tällaisista koirista saattaa tulla aggressiivisia ja esimerkiksi lapsille vaarallisia.

Suomeen tuodaan jonkin verran koiria eläinten hyvinvointiin keskittyvien hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta. Ne on pelastettu huonoista oloista Euroopan alueella ja muista maista ja joskus siksi näillä maahantuoduilla koirilla saattaa ilmaantua käytöshäiriöitä, jotka voidaan saada ammattimaisen kouluttajan avulla kitkettyä pois. Useimmiten eläinsuojelujärjestöt valikoivat Suomeen tuotaviksi koiria, jotka on todettu ystävällisiksi ja turvallisiksi perheisiin, mutta niillä saattaa ilmaantua häiriötä esimerkiksi sisäsiisteysopetuksessa tai edellisessä maassa koetun metsästyskoulutuksen osalta, joka uudessa perheessä ei enää ole toivottavaa.

Koulutusohjelma antaa perusvalmiudet koirien uudelleenkoulutukseen ja mahdollistaa ongelmalliseksi todetun käyttäytymismallin kitkemisen pois koiran käytöksessä, joka saattaa säästää sen hengen. Koulutustapoja on erilaisia ja niihin valmistaudutaan erilaisten lähestymismuotojen kautta, kuten esimerkiksi koiran kouluttamiseen sen tunnetun laumakäyttäytymisen mukaan. Eri tavoilla toimivat Ongelmakoirakouluttajat voivat auttaa tavallista perhettä koiran uudelleen opettamista varten ja antaa ohjeita tavallisille koiranomistajille, jotta sopuisa yhteiselo voidaan saavuttaa jokaiseen koiratalouteen.

vw-education-lite